1/28

K823

대지위치 : 부산광역시 동래구 명륜동

대지면적 : 226.89㎡

용     도 : 근린생활시설+단독주택

건축면적 : 121.82㎡

연 면 적 : 498.13㎡

건 폐 율 : 53.69%

용 적 률 : 219.55%

규     모 : 지상 5층

주차대수 : 4대

조경면적 : 14.92㎡

외 장 재 : 라임스톤(소사레토), 로이삼중유리

내 장 재 : 실크벽지, 폴리싱타일, LINNO

진행상태 : 완공

​시     공 : 골드종합건설(주)

사     진 : 이영민 

COPYRIGHT © DLS ARCHITECTS ALL RIGHTS RESERVED.