top of page

상가주택 花樣年華

대지위치 : 부산광역시 금정구 장전동

대지면적 : 96.40㎡

용도 : 근린생활시설 + 단독주택

건축면적 : 51.93㎡

연면적 : 153.66㎡

건폐율 : 53.87%  

용적률 : 198.88%

규모 : 지상4층 + 다락

주차대수 : 2대

조경면적 : -

외장재 : STO, 로이복층유리

​내장재 : 강마루, 실크벽지

​​시공 : 골드종합건설(주)

사 진 : 이영민 

bottom of page